Hoppa till huvudinnehållet

Ett takbyte är en betydande investering, och för många är det en process som endast genomförs en gång under livstiden. Därför är det avgörande att säkerställa att takläggningen utförs korrekt och resulterar i ett hållbart och kvalitativt slutresultat. För att uppnå detta mål är det viktigt att noggrant överväga valet av takmaterial och att allt arbete utförs i enlighet med Boverkets byggregler.

Att välja rätt takets material är inte bara en fråga om utseende, utan också om funktionalitet och livslängd. Materialval påverkar inte bara takets utseende utan även dess förmåga att stå emot väder och vind, samt hur väl det bidrar till husets energieffektivitet. Samtidigt är det viktigt att arbetet utförs enligt gällande normer och riktlinjer. Detta inkluderar allt från korrekt underlagsarbete till slutgiltig installation och efterbehandling, vilket säkerställer att ditt nya tak inte bara ser bra ut utan också erbjuder maximal skydd och hållbarhet över tid.

Tips för lyckat takbyte
Tips för ett lyckat takbyte från våra takläggare

Så lyckas du med ditt takbyte

Om du är händig och har den kunskap som krävs för att genomföra en säker och korrekt takläggning kan du byta ditt tak på egen han. Då kan du spara in en del pengar på arbetskostnaderna vilket gör bytet av taket lite billigare.

Om du däremot saknar den kunskap som krävs bör du istället anlita professionella takläggare som lägger om ditt tak. Då kan du vara säker på att arbetet utförs korrekt och med högsta kvalitet, dessutom kan du erhålla garantier på ditt nya tak.

När du anlitar en takfirma kan du använda dig av ROT-avdrag. Det innebär att du kan göra ett skatteavdrag på 30 % av företagets arbetskostnader vilket gör att det inte behöver bli så kostsamt att anlita en takfirma.

Vad du ska undvika vid takbyte

 • Du bör kontrollera väderleken så att du undviker att genomföra ett takbyte i samband med att det finns risk för regn.
 • Du bör undvika att arbeta på tak utan säkerhetsutrustning. En takställning och/eller en säkerhetslina ska alltid användas vid arbete på hög höjd.
 • Du bör inte använda billigt material som inte är godkänt då det minskar takets livslängd avsevärt.
Uppställd Takläggare
Tips från takläggaren Marcus på Sol och Tak

Våra 10 bästa tips när du ska byta tak

1. Byt ditt tak i god tid

Vänta inte för länge med att byta ditt tak. Om taket börjar läcka in vatten kan det leda till omfattande fuktskador som blir mycket kostsamt att reparera. Byt alltid ut ditt tak om det har skador, läckage har uppstått eller då det uppnått sin förväntade livslängd.

2. Planera ditt takbyte och lägg upp en budget

Planera bytet noggrant, vilket framför allt är viktigt om du får hjälp med ditt takbyte, så att material och ställning finns på plats den dagen arbetet ska påbörjas. Du behöver även lägga upp en budget så att du får en översikt över kostnaderna för att slippa otrevliga överraskningar under projektets gång.

3. Bestäm om du ska lägga taket själv eller anlita professionella takläggare

Att lägga om ett tak är ett tungt och tidskrävande arbete som kräver stor noggrannhet och kunskap så att arbetet utförs korrekt och säkert. Det räcker med att endast ett arbetsmoment utförs felaktigt för att minska takets livslängd avsevärt. Är du det minsta osäker bör du istället anlita professionella takläggare som har den kunskap och erfarenhet som krävs för att lägga ditt tak med ett perfekt resultat.

4. Anlita den bästa takfirman

När du ska välja en takfirma för ditt takbyte ska du alltid kontrollera så att de takläggare som utför arbetet är utbildade, erfarna och innehar behörighet och försäkringar. Om du vill vara trygg med att din takläggning utförs säkert och korrekt kan du vända dig till oss på Sol och Tak Dalarna som har Dalarnas skickligaste takläggare.

5. Välj rätt takmaterial

När du ska välja takmaterial är det viktigt att du väljer ett material som är avsett för tak med den lutning som just ditt tak har. Du bör även tänka på att välja rätt kulör och utformning så att ditt tak passar ihop med fastighetens övriga utseende.

6. Byt ut avrinningssystem

När du ska lägg om ditt tak bör du samtidigt byta ut hängrännor och stuprör så att de är dimensionerade för ditt nya tak. Det kan annars leda till att ditt avrinningssystem läcker vatten som kan leda till fuktskador på tak, fasad och husgrund.

7. Kontrollera underlagstaket

I samband med att du byter tak ska du alltid kontrollera underlagstaket så att det inte har fått angrepp av röta eller fuktskador, vilket i så fall kräver att du först byter underlagstak innan du lägger ditt nya tak.

8. Utför arbetet enligt gällande branschregler och med godkänt material

Det är viktigt att arbetet utförs enligt de branschregler som finns för uppnå ett tätt tak och att det material som används är godkänt. Du behöver även använda rätt tätskikt som är anpassat för den takbeläggning som ska användas.

Om fel material används eller om arbetet utförs felaktigt finns en risk att försäkringsbolaget kan neka ersättning för eventuella fuktskador som uppstår på grund av att taket läcker in.

Om du anlitar en professionell takfirma som byter ditt tak kan du vara trygg med att de har utbildade takläggarna som utför arbetet på ett fackmannamässigt sätt.

9. Tänk på säkerheten

Arbeten som utförs på en höjd över 2 meter räknas som höghöjdsarbeten vilket innebär att man alltid ska vara minst 2 personer närvarande då takarbeten utförs. Man behöver även använda sig av säkerhetsutrustning som ställning eller säkerhetslina så att det inte inträffar fallolyckor.

10. Glöm inte att sortera byggavfallet

Efter att arbetet med att lägga om taket är klart bör du för miljöns skull sortera allt byggavfall och transportera iväg detta till kommunens återvinningscentral.

Låt våra takläggare hjälpa dig
Låt våra takläggare hjälpa dig

Låt våra takläggare hjälpa dig

När du behöver hjälp med ditt takbyte kan du vända dig till oss på Sol och Tak Dalarna som utför takläggningar åt privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar i Dalarna med omnejd. 

Vi har endast utbildade takläggare som varit verksamma inom branschen under många år. Det borgar för att du får ditt takbyte utfört säkert, korrekt och med ett perfekt resultat.

Du är välkommen att kontakta oss för att boka ett kostnadsfritt hembesök så att vi kan inspektera ditt tak och lämna en offert med ett förmånligt pris.

Fördelar med att låta oss göra takbytet

 • Endast utbildade och erfarna takläggare som är specialister på det takmaterial som du ska lägga.
 • Arbetet utförs enligt gällande branschregler och med godkänt material.
 • Hög servicenivå och en tät kommunikation så du alltid är uppdaterad om projektets status.
 • Vi gör vårt yttersta för att utföra vårt arbete med minimala olägenheter för de boende.
 • Vi håller rent och snyggt runt fastigheten under projektets gång.
 • Vi håller alltid det vi lovar och framför allt deadline.
 • Du får arbetet utfört korrekt med ett perfekt resultat.
 • Du får trygga takgarantier på ditt nya tak.
 • Vi erbjuder rimliga och rättvisa priser för din takläggning.
 • Vi kan erbjuda dig helhetslösningar som exempelvis en solcellsinstallation i samband med din takläggning.

Boka hembesök genom formuläret nedan