Hoppa till huvudinnehållet

Ett takbyte representerar en betydande ekonomisk investering, vilket gör det avgörande att processen hanteras med stor noggrannhet för att säkerställa ett resultat som är både tilltalande och funktionellt hållbart så att man kan undvika vanliga misstag. Korrekt utfört arbete garanterar ett tak som inte bara är visuellt tillfredsställande utan också erbjuder optimal tätning och långvarig hållbarhet. Det är därför viktigt att välja en pålitlig entreprenör som använder kvalitetsmaterial och följer strikta byggnormer, för att ditt nya tak ska stå emot tidens väderpåverkan. En sådan investering i ditt tak är inte bara en förbättring av bostaden utan också en ökning av dess värde och skydd.

Anställd under pågående takomläggning i Borlänge

När det är dags för ett takbyte

När det är dags att byta tak på din fastighet är det avgörande att initiera planeringsprocessen väl i förväg och upprätta en noggrant övervägd budget för att effektivt hantera och kontrollera de associerade kostnaderna. Ett takbyte är en omfattande ekonomisk åtagande, vilket understryker vikten av att följa en strukturerad och välplanerad process.

Detta säkerställer att arbetet utförs säkert, effektivt och i korrekt sekvens, vilket är essentiellt för att uppnå optimala resultat. En genomtänkt strategi och budgetering är därför nyckeln till en framgångsrik renovering som inte bara förbättrar fastighetens estetiska och funktionella värde utan också håller projektkostnaderna inom önskad ram.

Så byter vi tak med perfekt resultat

När du anlitar våra skickliga takläggare hos Sol och Tak Dalarna följer vi väl inarbetade arbetsprocesser för att snabbt och effektivt utföra ett takbyte utan avkall på kvalitén.

Våra takläggare håller en hög servicenivå, är lyhörda och tillgängliga vilket är en viktig del för att takbytet ska kunna utföras enligt dina önskemål och med högsta kvalitet.Samtliga våra takläggare är dessutom utbildade och har varit verksamma inom branschen under många år vilket lett till att vi idag kan åta oss takbyten med alla typer av takmaterial.

Du är välkommen att kontakta oss för fri konsultation eller för att boka ett kostnadsfritt hembesök så att vi kan inspektera ditt tak, lyssna på dina önskemål och bistå med råd. Därefter kan vi överlämna en offert med ett rimligt pris för din takläggning.

Självklart kan vi på Sol och Tak Dalarna erbjuda dig en av marknadens bästa takgarantier på ditt nya tak så att du kan vara trygg även efter att ditt takprojekt är klart.

Takläggare lyfter upp materialet

De vanligaste misstagen vid takbyte

Det finns många tips om hur man ska göra för att lyckas med ett takbyte och undvika de mest vanliga felen. Här har vi valt att sammanställa de vanligaste misstagen som görs när man byter tak och som man bör undvika.

1. Taket har felaktig ventilation

Även om takets takmaterial ska hålla tätt och skydda undertaket från väder och vind så uppstår alltid kondens under yttertaket. För att få bort vatten och fukt mellan yttertaket och underlagstaket behöver det finnas en god ventilation i form av luftspalter.

Om innertaket på vinden dessutom är isolerat kan det krävas andra åtgärder för att få bra ventilation som exempelvis en ångspärr. Genom att kontrollera vad som gäller för just ditt tak så minskar du risken för att det uppstår framtida fuktskador.

2. Lekmän som utför takbytet

En del väljer att lägga om sitt tak själv eller att anlita hantverkare som inte är utbildade takläggare vilket kan få förödande konsekvenser. Det räcker med att fel material används eller att ett arbetsmoment utförs felaktigt för att takets livslängd ska minska avsevärt eller i värsta fall att taket läcker redan vid första regnskuren.

Dessutom är det ett riskfyllt arbete att lägga om ett tak vilket bör utföras av takläggare som är utbildade för höghöjdsarbeten.

Tänk på att försäkringsbolaget kan neka eller sätta ned ersättning för exempelvis fuktskador som sker på grund av att takets tätskikt inte har lagts på ett fackmannamässigt sätt.

3. Välja fel takmaterial

När man ska välja takmaterial för sin fastighet behöver man kontrollera att taket klarar av tyngden av den nya takbeklädnaden. Man behöver även kontrollera så att takets utseende och färg stämmer överens med fasaden i övrigt så att inte taket förändrar din fastighets karaktär och helhetsutseende.

Det är också viktigt att man väljer rätt takmaterial utifrån takets lutning så att takmaterialet sluter helt tätt. För takpannor krävs det att taket har en lutning på minst 14 grader, för plåttak ska taket ha en minsta lutning på 6 grader medan papptak kan läggas på alla tak, även platta.

När du ska välja nytt takmaterial för ditt tak bör du alltid konsultera en professionell takläggare som kan bistå med råd.

4. Missa att byta till rätt avrinningssystem

Husets avrinningssystem ser till att föra bort regnvatten och smältvatten till kommunens dagvattensystem. Om dessa inte är rätt dimensionerade finns en risk att de läcker vatten som kan bidra till fuktskador på tak, fasad och husets grund på marknivå. Det är därför viktigt att man i samband med ett takbyte byter ut sitt gamla avrinningssystem mot ett nytt som har rätt dimensioner.

5. Försäkringar om olyckan är framme

Om du lägger om taket själv eller får hjälp av en kompis så är det du som beställare som ansvarar för att det finns försäkringar om det skulle inträffa en olycka. Om du överlåter entreprenaden till en professionell takfirma så är det takfirman som ansvarar för att alla som arbetar på taket är försäkrade.

De har även försäkringar som täcker skador på annans egendom eller personskador som beror på exempelvis nedfallande föremål.

6. Takbytet blir väldigt dyrt

När du ska välja takfirma för din takomläggning ska du inte enbart utgå från priset. Många takfirmor passar på att salta sina fakturor genom att ta upp alla möjliga kostnader. Andra företag ligger istället misstänksamt lågt i pris, vilket sannolikt beror på att de inte har utbildade takläggare och istället kan bli kostsamt på sikt.

Om vill vara säker på att du betalar ett rimligt och rättvist pris för din takläggning kan du vända dig till oss på Sol och Tak Dalarna. Vi har utbildade och erfarna takläggare, innehar f-skattsedel, försäkringar, en god ekonomi, lämnar trygga takgarantier och har många goda referenser.

Det innebär att när du anlitar oss för ditt takbyte kan du vara säker på att du får arbetet utfört enligt gällande branschregler och med ett perfekt resultat.

Boka kostnadsfritt hembesök

Vi inleder alla nya takprojekt med en översyn på plats tillsammans med dig. Under besöket går vi igenom taket för att fastställa behov och förutsättningar. Vi ger dig alltid råd efter taktyp och dina utseendemässiga preferenser. 

Sol och Tak ikon GRÅ

15 års Takgaranti

Gratis hembesök

Kostnadsfri offert