Hoppa till huvudinnehållet

Arbete på tak är riskabelt och det sker många arbetsplatsolyckor varje år på grund av att det saknas säkerhetsutrustning i samband med takarbeten. Det är fastighetsägaren som ansvarar för sin fastighets taksäkerhet.

Det innebär att man som fastighetsägare är skyldig att kunna erbjuda de som arbetar på taket en säker arbetsmiljö. Det gäller för arbeten som exempelvis takläggning, sotning, skottning av snö och annan service på taket.

Uppsättning av snörasskydd
Uppsättning av snörasskydd

Vi kan erbjuda dig allt inom taksäkerhet

Vi på Sol och Tak Dalarna har takläggare som är utbildade inom taksäkerhet och därmed har en stor kunskap när det kommer till säkerhetsutrustning för tak. Det är lämpligt att man ser över takets säkerhetsutrustning i samband med att man gör en takomläggning.

Vi kan erbjuda en helhetslösning där vi kan hjälpa dig med både takläggning och montering av säkerhetsprodukter till ett rimligt pris.

Säkerhetsutrustning för tak

  • Om fasaden är högre än 4 meter bör det finnas en väggmonterad stege alternativt glidskydd för markstege. Det bör även finnas en takstege som leder upp till taknocken och skorstenen. 
  • Om fasaden däremot är över 8 meter hög bör det finnas taklucka och taket bör även ha fallskydd och ett snörasskydd.
  • Finns det en skorsten på byggnaden som är högre än 1,8 meter ska det finnas en arbetsplattform vid skorstenen och den ska även vara försedd med en skorstensstege. Finns det även andra eventuella arbetsställen på taket som kräver service, exempelvis vid ventilation ska det även finnas en arbetsplattform vid dessa. 
  • Behöver man förflytta sig längs med taknocken krävs det att det finns gångbryggor och utöver det ska det finnas anordningar där säkerhetssele kan fästas.

Låt oss hjälpa dig med din taksäkerhet

Vi på Sol och Tak Dalarna är specialister på taksäkerhet och du är varmt välkommen att kontakta oss för att erhålla fri konsultation kring ditt taks säkerhetsutrustning eller för att boka ett kostnadsfritt hembesök så vi kan inspektera ditt tak. Därefter kan vi överlämna ett förslag för din fastighets taksäkerhet och en prisvärd offert.